Svets & Montage

Pro service är ett smidesföretag som tillverkar alla typer av stålkonstruktioner.

Vi tillverkar o monterar stålstommar och stålhallar i samarbete med JB Smide AB. Vi tillhandahåller samt monterar Trp plåt, betongsocklar och sandwichväggar